Derbigum Tagmembran

Generelt

Tagmaterialet Derbigum er en blød og smidig membran af APP-modificeret asfalt med to bærere: glasfibervæv og polyesterfilt. Denne kombination giver formstabilitet og stor brudforlængelse. Derbigum beholder sin smidighed ved hård kulde og flyder ikke, selv ved høje temperaturer.

APP-asfalten er resistent overfor UV-stråling og behøver ingen anden UV-beskyttelse. Derbigum er produceret af PRS SA i Belgien siden 1967. De har ISO 9002 certifikat. Derbigum er typegodkendt.

Anvendelse

Derbigum anvendes til tagdækning af flade tage såvel som tage med hældning eller lodrette flader. Kan anvendes til ét-lagsdækning udlagt oven på eksisterende tage, og til reparationer af tagdækning bestående af traditionelle bitumenprodukter. Egnet til tage med begrænset færdsel, f.eks. i forbindelse med eftersyn og vedligehold.

Tekniske egenskaber

Taget er vandtæt ved korrekt montering. Belægningen er modstandsdygtig over for normal eksponering af vejrliget og kan modstå mindre fugt- eller temperaturbevægelser i underlaget. Indlægning af dampbremse kan være nødvendigt afhængigt af den valgte tagtype.

Produktet er brandmæssigt egnet i h.t. BR 82, når det anvendes på ubrændbart underlag, f.eks. beton eller letbeton, eller på underlag af mineraluld, sammenpløjede brædder eller krydsfiner.

Kan modstå de fleste kemiske produkter. Dog ikke benzin, olie og organiske opløsningsmidler. I tilfælde af skader kan belægningen nemt og effektivt repareres ved påsvejsning af en lap af samme materiale. Glasfibervævet er indstøbt lige under overfladen og giver derved ekstra beskyttelse mod sol, frost, stød og slag. Polyesterfilten giver elasticitet og hæmmer brudforlængelser. Olien i APP-asfalten er omsluttet af polypropylen og beskyttes derved mod solens varme og UV-stråler, og dermed mod ældning.

Levetid

Derbigum har i mange år været anvendt i Skandinavien og har fungeret tilfredsstillende. Accelererede ældningsforsøg og feltundersøgelser af gamle tage bekræfter, at de fysiske egenskaber bibeholdes i tilfredsstiilende omfang. På denne baggrund vurderes det, at Derbigum har en levetid på mindst 25 år.

BMT Tagdækning I/S

Ørrevænget 2
7400 Herning

Tlf. 97 13 63 88
Fax. 97 13 63 89

Mail: post@bmt-tag.dk

CVR-nr.: 10 49 27 77
PBS nr. 85333186


BMT Tagdækning