Besparelse ved nedsat ejendomsværdi

Hvis ens hus forsynes med et flot, skråt tagpaptag med listedækning, kan ejendomsvurderingen nedsættes med kr. 575 pr. m2 etageareal.

For et hus på f.eks. 140 m2 betyder dette en reduktion i ejendomsværdien på ca. kr. 80.000, hvilket giver en reduktion af lejeværdien på kr. 1.600 pr. år. Dette kan læses i Told og Skat’s vejledning vedrørende ejendomsvurdering fra april 1998. Udgangspunktet er et tegltag og der er så fradrag eller tillæg for andre tagdækningsmaterialer. Se tabel herunder.

Vurderingsreglerne må være baseret på forældede opfattelser af dansk byggeri og leder tanken hen på det billige byggeri i 30’erne og 40’erne, hvor tagpap ofte blev anvendt. Men på den anden side er den lavere ejendomsværdi jo endnu et godt argument for at vælge tagpap som tagdækning.

Produktudvikling, uddannelse og information i de sidste 20 år har medført, at tagpaptage i dag er en af de sikreste tagformer. Betegnelsen “built-up” er også noget forældet, men er en genganger fra BBR-meddelelserne. Built-up er en gammel betegnelse for opbygning af en tagdækning af flere lag. Metoden blev brugt op til 60’ erne og er nu afløst af tagpap som færdige baner. Built-up burde derfor ændres til tage med lille hældning, dvs. under 3o, svarende til ca. 1:20, og gældende for alle tagmaterialer.

Skema

 Tagmateriale
 Tillæg/fradrag kr./m²
 Stråtag
 + 300>
 Cementtagsten
 – 275
 Eternit
 – 350
 Metalplader
 PVC
 – 350
 Glas
 – 350
 Built-up (fladt)
 – 400
 Tagpap (skråt)
 – 575

Taghældningens betydning for værdien

At huse skal vurderes lavere, når de har lille taghældning kan der være en vis fornuft i, idet tagkonstruktionen jo normalt er væsentligt billigere end et tag med hældning

Men at skrå tagpaptage, som i disse år igen vinder stort indpas i boligbyggeriet, skal medføre så stor en reduktion i ejendomsværdien, er absurd. Tænk bare på de mange attraktive, moderne, arkitekttegnede huse, som opføres med spændende tagformer med listedækning, pladedækning og plankedækning

Samtidig er det også sådan, at levetiden for en tagdækning stiger med hældningen, hvorfor skråtage burde vurderes højere end flade tage.

Om brandsikkerhed

Hver fjerde tager fejl når der skal vælges tagdækningsleverandør!

Det kan være meget dyrt at tage fejl. Vælg sikkerhed frem for eventuelle økonomiske besparelser her og nu. Vælg det sikre. Tag ingen chancer. Det gør vi ikke. Danmarks største sammenslutning af professionelle tagentreprenører leverer kvalitet og sikkerhed, når der skal lægges tag.

Har du checket dine leverandører af tagdækning?

Vi anvender kun sikre kvalitetstagpap-leverandører, som er bl.a. Icopal, Binné & Sohn, De Boer og Derbigum

Vi stiller strenge krav til vore leverandører bl.a.:

  • ISO certificering.
  • Krav om overholdelse af byggevareleveranceklausulen.
  • Krav om brandtest jf. NT 006, i henhold til DS 1063.1.

Vi kontrolleres

  • Dokumenteret kvalitet fra yderst til inderst.
  • Råvarer, underlag, samlinger kontrolleres efter præcise retningslinier.

Vi tilbyder

10 års 3 dobbelt forsikringsdækket garanti på materialer, udførelse og følgeskader eller 15 års produktgaranti på visse materialer.

Sporten

Vi støtter sporten i

  • Sinding GIF
  • Snejbjeg Idrætsforening
  • Aulum Idrætsforening
  • FC Midtjylland

BMT Tagdækning I/S

Ørrevænget 2
7400 Herning

Tlf. 97 13 63 88
Fax. 97 13 63 89

Mail: post@bmt-tag.dk

CVR-nr.: 10 49 27 77
PBS nr. 85333186


BMT Tagdækning